วันจันทร์, 08 สิงหาคม 2565

กลุ่มสนับสนุนวิจัยและบริการวิชาการ

กลุ่มสนับสนุนวิชาการ

กลุ่มอำนวยการ

สาขาวิชา...

หน่วยงานภายในเพิ่มเติม

งานสวัสดิการนักศึกษา

เอกสารดาวน์โหลด
 
- แบบคำร้องขอใบรับรอง ใบเกรด ไฟล์ word / ไฟล์ pdf
- แบบฟอร์มการวางแผนพัฒนาตนเองของนักศึกษา ไฟล์ Word / ไฟล์ PDF
- แบบคำร้องขอลากิจ/ลาป่วย
- แบบฟอร์มเอกสารการรับรองผลการตรวจ Covid-19
- บันทึกข้อความทั่วไป