วันจันทร์, 25 ตุลาคม 2564

 

 นิทรรศการออนไลน์ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ  วิทยาลัยพยาบาลคุณธรรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

 

รางวัล "วิทยาลัยพยาบาลคุณธรรม" วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

 

 

กลุ่มสนับสนุนวิจัยและบริการวิชาการ

กลุ่มสนับสนุนวิชาการ

กลุ่มอำนวยการ

สาขาวิชา...

FACEBOOK วพบ.จักรีรัช

หน่วยงานภายในเพิ่มเติม

งานบริหารทรัพยากรบุคคล

แบบฟอร์มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

  • แบบฟอร์มบันทึกการทำ Faculty Practice ของอาจารย์พยาบาล วพบ.จักรีรัช คลิ๊กที่นี่
Flow chart ระบบและกลไกการบริหาร Faculty Practice
ของอาจารย์พยาบาล วพบ.จักรีรัช
  • Flow chart ระบบและกลไกการบริหาร Faculty Practice ของอาจารย์พยาบาล วพบ.จักรีรัช คลิ๊กที่นี่