วันพุธ, 04 สิงหาคม 2564

กลุ่มสนับสนุนวิจัยและบริการวิชาการ

กลุ่มสนับสนุนวิชาการ

กลุ่มอำนวยการ

สาขาวิชา...

หน่วยงานภายในเพิ่มเติม

งานบริหารทรัพยากรบุคคล

แบบฟอร์มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

  • แบบฟอร์มบันทึกการทำ Faculty Practice ของอาจารย์พยาบาล วพบ.จักรีรัช คลิ๊กที่นี่
Flow chart ระบบและกลไกการบริหาร Faculty Practice
ของอาจารย์พยาบาล วพบ.จักรีรัช
  • Flow chart ระบบและกลไกการบริหาร Faculty Practice ของอาจารย์พยาบาล วพบ.จักรีรัช คลิ๊กที่นี่