วันจันทร์, 25 ตุลาคม 2564

 

 นิทรรศการออนไลน์ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ  วิทยาลัยพยาบาลคุณธรรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

 

รางวัล "วิทยาลัยพยาบาลคุณธรรม" วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

 

 

FACEBOOK วพบ.จักรีรัช

กลุ่มสนับสนุนวิจัยและบริการวิชาการ

กลุ่มสนับสนุนวิชาการ

กลุ่มอำนวยการ

สาขาวิชา...

หน่วยงานภายในเพิ่มเติม

แบบฟอร์มออนไลน์ขอใช้บริการงาน

แบบฟอร์มออนไลน์ ขอใช้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
โปรดเลือกหัวข้อที่ท่านต้องการขอใช้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมกรอกข้อมูล

***ท่านสามารถเช็คสถานะการดำเนินงานได้ที่ปุ่มสถานะของแต่ละงาาน***

***กรุณาสั่งงานล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 วันทำการ

***สามารถกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านทางแบบฟอร์มออนไลน์นี้ (ปฏิบัติงานตามวันและเวลาราชการ)

แบบฟอร์มออนไลน์ขอใช้บริการ
- งานซ่อม สถานะ
- ตรวจเช็คระบบ สถานะ
- ติดตั้งไดร์เวอร์ สถานะ
- ติดตั้งโปรแกรม สถานะ
- ติดตั้งระบบปฏิบัติการ สถานะ
- ขอยืมอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ สถานะ
- งานถ่ายภาพ สถานะ
- ปริ๊นเอกสาร สถานะ
- ประชาสัมพันธ์ สถานะ
- งานเว็บไซต์ สถานะ
- งานออกแบบ/สแกนเอกสาร สถานะ
- งานบริการอื่นๆ สถานะ