วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

กลุ่มสนับสนุนวิชาการ

กลุ่มสนับสนุนวิจัยและบริการวิชาการ

กลุ่มอำนวยการ

สาขาวิชา...

หน่วยงานภายในเพิ่มเติม

แบบฟอร์มออนไลน์ขอใช้บริการงาน

แบบฟอร์มออนไลน์ ขอใช้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
โปรดเลือกหัวข้อที่ท่านต้องการขอใช้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมกรอกข้อมูล

***ท่านสามารถเช็คสถานะการดำเนินงานได้ที่ปุ่มสถานะของแต่ละงาาน***

***กรุณาสั่งงานล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 วันทำการ

***สามารถกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านทางแบบฟอร์มออนไลน์นี้ (ปฏิบัติงานตามวันและเวลาราชการ)

แบบฟอร์มออนไลน์ขอใช้บริการ
--- ขอใช้บริการหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศออนไลน์ สถานะ
--- แบบฟอร์มออนไลน์ขอใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สถานะ