วันเสาร์, 23 มกราคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่น 9

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ดร.พีระนันทิ์  จีระยิ่งมงคล 

สายตรงผู้อำนวยการ

การคัดกรองเพื่อป้องกันโรค Covid-19

การคัดกรองเพื่อป้องกันโรค Covid-19 สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่
https://bit.ly/2M1PmdI

การคัดกรองเพื่อป้องกันโรค Covid-19 สำหรับนักศึกษาปี 1
http://bit.ly/3nXXL03
การคัดกรองเพื่อป้องกันโรค Covid-19 สำหรับนักศึกษาปี 2
http://bit.ly/2KzIfco
การคัดกรองเพื่อป้องกันโรค Covid-19 สำหรับนักศึกษาปี 3
http://bit.ly/3mVfwf7
การคัดกรองเพื่อป้องกันโรค Covid-19 สำหรับนักศึกษาปี 4
http://bit.ly/3rz1Vh5

ภาพกิจกรรมของวิทยลัย

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

1029639
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
32
570
2590
1024920
6811
6961
1029639

Your IP: 3.239.51.78
2021-01-23

Presentation...จักรีรัช

เปิดรับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี 2564

เปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

กิจกรรม Open house เปิดบ้านจักรีรัช

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

Covid-19

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ของคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
- ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ประจำปี 2564
- ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ ครั้งที่ 13
- ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช เรื่องแจ้งขยายระยะเวลารับบทความวิจัยและบทความวิชาการ
- ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา 
- วพบ.จักรีรัช ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร
- คำสั่งมาตการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ฉบับที่ 6
แจ้งการปรับคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2563-2564
ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค Covid-19
ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่องนโยบายด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2563

ระบบสารสนเทศ CKR

  

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

CINAHL วพบ.จักรีรัช

EPlogo Search CINAHL at BCN Chakriraj.:


Keyword Title Author
Nursing VDO

ฐานข้อมูลทดลอง

EDS HEALTH (CINAHL New Version) :

Keyword Title Author 

ปฏิทินกิจกรรมของวิทยาลัย