วันเสาร์, 27 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ดร.พีระนันทิ์  จีระยิ่งมงคล 

สายตรงผู้อำนวยการ

การคัดกรองเพื่อป้องกันโรค Covid-19

การคัดกรองเพื่อป้องกันโรค Covid-19 สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่
https://bit.ly/2M1PmdI

การคัดกรองเพื่อป้องกันโรค Covid-19 สำหรับนักศึกษาปี 1
http://bit.ly/3nXXL03
การคัดกรองเพื่อป้องกันโรค Covid-19 สำหรับนักศึกษาปี 2
http://bit.ly/2KzIfco
การคัดกรองเพื่อป้องกันโรค Covid-19 สำหรับนักศึกษาปี 3
http://bit.ly/3mVfwf7
การคัดกรองเพื่อป้องกันโรค Covid-19 สำหรับนักศึกษาปี 4
http://bit.ly/3rz1Vh5

ภาพกิจกรรมของวิทยลัย

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

1040923
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
132
223
1596
1037552
8217
9878
1040923

Your IP: 3.238.36.32
2021-02-27

Presentation...จักรีรัชเปิดรับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี 2564

เปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

กิจกรรม Open house เปิดบ้านจักรีรัช

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

Covid-19

ประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

- ผลการรายงานการจัดการพลังงาน ปี2562 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 
- ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (ศูนย์อนามัยแม่และเด็ก ราชบุรี) สมัครคลิกที่ลิ้งนี้ได้เลย https://hpc.go.th/km/training/register.php
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ของคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
- ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ประจำปี 2564
- ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ ครั้งที่ 13
- ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช เรื่องแจ้งขยายระยะเวลารับบทความวิจัยและบทความวิชาการ
- ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา 
- วพบ.จักรีรัช ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร
- คำสั่งมาตการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ฉบับที่ 6
แจ้งการปรับคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2563-2564
ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค Covid-19
ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่องนโยบายด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2563

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมล่าสุด

วันที่ 28-29 ม.ค.64 จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันพระบรมราชชนก ตามกรอบแนวคิดการจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
วันที่ 7 ม.ค.64 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ได้จัดกิจกรรมสรุปความรู้ ประจำปี 2563 สำหรับเจ้าหน้าที่ การจัดการความรู้เรื่องอนุรักษ์พลังงาน ณ ห้องประชุมพระดาบส ชั้น 2 อาคารเรียน
วันที่ 5 ม.ค.64 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ได้จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมชัยพัฒนา ชั้น 6 อาคารนวมินทรารักษ์ 
วันที่ 30 ธ.ค.63 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ได้ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณอาคารหอพัก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 
วันที่ 18 ธ.ค.63 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช จัดพิธีสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4 ณ ห้องประชุมชัยพัฒนา ชั้น 6 อาคารนวมินทรารักษ์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ ดูที่นี่

ระบบสารสนเทศ CKR

  

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

CINAHL วพบ.จักรีรัช

EPlogo Search CINAHL at BCN Chakriraj.:


Keyword Title Author
Nursing VDO

ฐานข้อมูลทดลอง

EDS HEALTH (CINAHL New Version) :

Keyword Title Author 

ปฏิทินกิจกรรมของวิทยาลัย